Sorularla Mehdi

Mehdi neler yapacak?

Hz. Mehdi’nin hizmetleri öylesine önemli ve büyüktür ki, rivayetlerden o­nun hilafetinden sadece insanların değil, bütün yer ve gök ehlinin memnun olacağı belirtilir. (İs’âfü’r-Râğıbîn, s. 146; el-Havî, 2:66, 67.)

Çıkışı sadece ehl-i îman için değil, yer ve gök ehli için dahi sevinç kaynağı olur. O kadar ki bundan kuşlar, vahşî hayvanlar, denizdeki balıklar dahi sevinirler. (el-Havî li’l-Fetâvâ, s. 67, 68; Rahbavî, Kıyamet Alâmetleri, s.162,163.)

Hatta Mehdî’nin bu güzel hizmetleri sebebiyledir ki, ölüler bile dirilip döneminde yaşamayı temennî ederler. (Tezkiretü’l-Kur tubî, s. 186; Şerhu’l-Makassıd, 2:307; Is’âfü’rRağıbîn, s.145.)

Bu önemli hakikati ifade ettikten sonra İslâm’ı sadece âhiret diniymiş gibi görmek veya göstermenin İslâm’ı tanımamak mânâsına geldiğini, peygamberlerin sadece âhiret işlerinde değil, dünya işlerinde de rehber oldukları gibi Hz. Mehdînin de maddî ve mânevî her konuda yol göstereceğini, ıslahatını her sahada yapacağını hemen belirtelim.

Evet, o vazifesini sadece din sahasında değil, saltanat, hilafet, sosyal hayat, cihad gibi hayatı kuşatan her sahada icra edecektir.

Mehdi Neler Yapacak?

Sorunun detaylı cevaplarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

İlgili yazılar:

2 Comments

  1. Pingback: Mehdi ve Süfyan mücadelesi nasıl olacak? • Sorularla Mehdi

  2. Pingback: Mehdi'nin İstanbul'u fethi nasıl olacak? • Sorularla Mehdi

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*