Sorularla Mehdi

Mehdi kalpleri nasıl birleştirecek?

Îmanları taklidden tahkike (araştırarak öğrenme) ulaştıran, îmanda inkişaf ve terakkîye vesile olan Hz. Mehdi, her türlü iyilik ve güzelliğin kaynağı olan imanla önce bir huzur atmosferi sağlar. O inanç birliği ile kalpler birleşir, kurtla kuzu bir arada yaşayacak hale gelir; uhuvvet, hürmet, muhabbet ve ehl-i iman büyük bir kuvvet kazanır.

Hz. Ali’nin Hakim’in Müstedrek’ inde belirttiğine göre `Allah Mehdi için birçok insanları bulut parçaları gibi toplayacak ve Allah kalplerini telif (birleştirme) edecektir.”

Yine Hz. Ali’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerife göre dünyanın sonu geldiğinde fitne ve kargaşa çoğalacak, altın madeninde türediği gibi türeyecek, halk fitne içerisine dalacak, Şamlılar semadan yağan belâlarla darmadağın olacak ve o kadar zayıflayacak ki tilkiler bile harp etse mağlûp edecek.

İşte böyle bir anda Hz. Mehdi’ üç zafer sancağıyla çıkıp Müslümanların kalplerini telif edecek, eski nimetlerini geriye almalarını sağlayacak, görüşlerini birleştirip kalplerini yumuşatacaktır. (Hakim, Müstedrek’ten Mukaddime, Fasıl: 52; s. 318.)

İlgili yazılar:

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*