Sorularla Mehdi

Mehdi’nin İstanbul’u fethi nasıl olacak?

İstanbul’un Yeniden Fethi

Hz. Mehdi’nin icraatlarından biri de İstanbul’u fethidir. Bir rivayette ümmet-i Muhammed’in (a.s.m.) son emiri Ehl-i Beyt-i Nebevîden hüsn-ü sîret (güzel ahlak) sahibi Mehdî’nin çıkacağı, Kayser şehrini fethedeceği, zamanında Deccalın çıkacağı ve Hz. İsa’nın gökten ineceğini bildirilir. (Nuaym bir Hammad, Kitabü’l-Fiten, Va- rak: 59a.)

Kayser şehri Kostantiniyye, yeni İstanbul ilk fethinin Fatih Sultan Mehmed tarafından fethedildiğini, hadis-i şerifte de gerek kendisi ve gerekse askerlerinin methedildiğini biliyoruz.

Yukarıdaki hadiste ise bundan farklı bir yöne, yani İstanbul’un Deccalın çıktığı, Hz. Mehdî’nin indiği bir zamanda fethine dikkat çekilmiştir. Bundan bir zaman gelip İstanbul’un işgal edileceğini, fakat kurtarılacağını, ayrıca fısk u fesada gömüldüğü bir zamanda Hz. Mehdî’nin gelip mânen o­nu fethedeceğini çıkarabiliriz.

İlgili yazılar:

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*