mehdi, türkler
Sorularla Mehdi

Hz. Mehdi Türkler arasından mı çıkacak?

Hz. Mehdi  ve Türkler

Hz. Mehdi’nin neseben Âl-i Beytten olduğuna öğrenmiş olduk. Ancak bu Hz. Mehdî’nin Araplar arasında çıkacağını göstermez. Hatta hadislerden Arapların dışında zuhur edeceğini çıkarmak dahi mümkündür. Meselâ Tirmizî’de yer alan bir hadiste, “Hz. Mehdî’nin Araba hakim oluncaya kadar Kıyametin kopmayacağından” (Tirmizî, Fiten: 43.) söz edilir ki buradan Arapların içinde çıkmayacağını anlıyoruz.

Daha da öte İş’afü’r-Rağıbîn’de şöyle bir rivayete yer verilmektedir. “Mehdi Rum’dan, Türklerden (çünkü, eskiden Türkiye’ye diyar-ı Rum deniliyordu.) ayrılmayacaktır.” İş’afü’r-Rağıbîn’den naklen (Tılsımlar, s. 212.)

İbni Haldun ve Kurtubî, yukarıdaki rivayeti teyid eder tarzda Hz. Mehdî’nin Meşrık, Horasan ve Amuderya taraflarından geleceğini kaydetmektedirler. (Macdonald, İslâm’ın Ansiklopedisi, 7:478.)

Başka bir bir hadis-i şeriften ise şunu öğreniyoruz: Doğudan bir takım insanlar çıkacak ve Mehdîye zemin hazırlayacaklar, yani Hz. Mehdî o­nlar arasında hükümran olacaktır. (İbni Mâce, Kitabü’l-Fiten: 35: 4088.)

Bu hadis Doğuda bulunan veya Doğudan gelen bir millet içerisinde çıkacağını göstermektedir ki,-Allahu a’lem-bunlar o zamanlar Doğuda bulunan, sonradan Anadolu’ya yerleşen Türklere işaret etmektedir.

Birçok hadis kitabıyla birlikte Hakim’in Müstedrek’inde Buharî ve Müslim’in şartlarına uygun gördüğü bir hadis-i şerifte ise siyah sancaklılar diye nitelendirilen bu topluluğun kahramanlıklarına dikkat çekilir: “Hazinelerinizin yanında üç kişi savaşacak. Üçü de halife oğludur. Fakat hiçbiri halife olamaz. Sonra Doğu tarafından bir takım siyah sancaklılar belirir ve öyle bir savaşırlar ki, öyle bir savaşı hiçbir kavim yapmamıştır.” Peygamberimiz daha sonra bir kısım şeyler söyledi ki hafızamda kalmadı. Devam edip şöyle buyurdular: “Siz bu siyah sancaklılarla gelen zâtı gördüğünüzde kar üzerinde emekleyerek de olsa gidip o­na bîat ediniz. Çünkü o Allah’ın halifesi Mehdî’dir.” (İbni Mâce, Kitabü’1Fiten, 34 H. 4084.; Müstedrek, 4:464; Tezkiretü’l-Kurtubî, s.186.)

İbni Kesir’in rivayetinde Hz. Mehdî’nin bu siyah sancaklılarla teyid edileceği, o­na muvafakat edecekleri ifade edilmektedir. (Kitabü’n-Nihaye, 1:29, 30; el-Havî, 1:61, 62.)

Bütün bunlar gösteriyor ki, Hz. Mehdî faaliyetini Türkler içerisinde yürütecektir.

İlgili yazılar:

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*