mehdi
Sorularla Mehdi

Hz. Mehdi’nin fazileti nedir?

Hâkim’in Müstedrek’inde Hz. Ali’den gelen bir rivayette, Hz. Mehdi ve askerlerinin faziletleriyle ilgili olarak şöyle denilir: “Selef o­nları geçemediği gibi halef de o­nlara ulaşamaz.” (Mukaddime, 52. Fasıl, s. 319.)

Hz. Mehdi’nin talebeleri fazilet yönünden o kadar ilerdedirler ki, Sahabeden sonra ilk sırayı alırlar.

Hz. Hüseyin’e Hz. Mehdi’nin ne ile tanınacağı sorulduğunda “Sekîne ve vakan, helal ve haramı bilmesi, insanların kendisine muhtaç olup o­nun kimseye muhtaç olmamasıyla tanınır” (İkdü’d-Dürer, Varak: 12b.) cevabını verir.

Mehdi’nin asıl faziletini Hz. Eyyüb (as) gibi sabırlılığı teşkil eder. Konuyla ilgili rivayet şöyledir:

“Mehdi’nin efdaliyeti, bütün kederlere ve şiddetli fitnelere gösterdiği azamî sabır cihetiyledir… Deccalın muhasarası üzerinden kalkmayacaktır. Yoksa Mehdî’nin efdaliyeti, sevap ve Allah katındaki mertebesinin yüksekliği sebebiyle değildir.” (İs’afü’r-Rağıbîn’den naklen Tılsımlar, s. 212.)

Hz. Mehdi mühim hizmetleri sebebiyledir ki, daha dünyadayken Âl-i Beytten bazıları gibi Cennetle müjdelenmiştir. Enes bin Mâlik der ki: “Ben Resûlullah’tan işittim: Biz Abdülmuttalip çocukları Cennet halkının büyükleriyiz. Ben, Hamza, Ali, Cafer, Hasan, Hüseyin ve Mehdî.” (Ibni Mâce, Kitabü’I-Fiten: 34 (H. 4087).)

İlgili yazılar:

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*