Sorularla Mehdi

Mehdinin Siyaseti

Ülkemizde ve Alem-i İslam’da yaşanan son hadiseler gösterdi ki:

Üstad Bediüzzaman’ın siyasi prensip ve düşünceleri doğrudur ve haktır.

Cemiyet için uygulanabilir ve pratiktir.

Nedir bu siyasi düşünceler?

Birincisi ve en önemlisi İslam’a hizmet etmek amaç ve hedefinde olan cemaatler, gruplar, hareketler ve kesimler siyasetten uzak duracaklar.

Fiilen siyasete girmeyecekler.

Hatta gizli, perde arkasından bile olsa siyasi makamlara göz dikmeyecekler.

Devleti ve yönetimi ele geçirmek gibi bir niyet taşımayacaklar.

İkincisi:

Asayiş muhafaza edilecek.

Müspet hareket edilecek.

Şiddet ve zulüm bile olsa sabırla metanetle mukabele edilecek.

Dahilde huzur ve sükun bozulmayacak.

Üçüncüsü:

Din adına siyaset yapılmayacak.

Her ne surette olursa olsun din ve dini tabirler siyasi malzeme olarak kullanılmayacak.

Din ne siyasete, ne de makamlara alet edilmeyecek.

%70 çoğunluğa ulaşmadan asla dini parti kurulmayacak.

Siyaset, demokrat düşünce ve davranış sergileyen insanlara bırakılacak.

Dördüncüsü:

Devlet yönetiminde hukukun üstünlüğü uygulanacak.

Her bir fert hukuk önünde eşit olacak.

Her bir vatandaşa adalet ile muamele edilecek.

İnancı, rengi, dili, dini ne olursa olsun herkese insan olarak bakılacak.

Adil bir yönetim.

Eşit dağıtılan bir refah.

Halkın iradesi ile seçilmiş yönetimler.

İnsan hakları, adalet, seçim ve hukukun üstünlüğüne dayanan tam bir cumhuriyet modeli.

Veya tam bir demokratik yapı.

Beşincisi:

Hakka dayanan, bir kişinin hakkını dahi tüm topluma feda etmeyen bir adalet,

Cemiyetteki bağları din, vatan, sınıf üzerine kuran,

Irkçı düşüncelerden uzak duran,

Yardımlaşma, fedakarlık, birbirine omuz veren,

Faziletli fertlerden meydana gelen bir cemiyet için çalışan,

Hakiki bir medeniyet anlayışı.

İşte kısaca Üstad’ın siyasi düşünceleri bunlar.

Şayet ülkemiz bunca sıkıntı ve zulümlere rağmen bu noktaya gelmişse bunda bu görüşlerin çok büyük önemi vardır.

Görüyorsunuz Mısır’ı…

Libya, Irak ve Tunus önceden görüldü…

Ne kadar sıkıntı var, ortada.

Bu necip millet çok daha büyük sıkıntıları sabır ve sebatla atlatmış ise bu doğrudan Bediüzzaman’ın fikirlerinin bir başarısıdır.

Yıllarca sebat, sabır ve sadakat ve ihlasla tesis edilen fikirlerin.

İşte bu düşünceler aynı zamanda Mehdinin siyasetidir.

İnşallah yakın bir amanda bazı meseleler çok daha net gözükecek.

Bize düşen Bediüzzaman’a sadakatle bağlı kalmak,

Onun fikir ve düşüncelerine bağlılıkta sabır ve sebat etmektir.

Zira, Allah sebat edip sabredenlerle beraberdir.

İlgili yazılar:

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*