Kaynaklar

Kaynak Eserler:

 • Büyük Fitne Mesih-Deccal (Saim Güngör)
 • el-Havî li’l-Fetâvâ
 • Emirdağ Lahikası (B. Said Nursi)
 • Hazinet-ül Bürhan (Ahmet Feyzi Kul)
 • Hutbe-i Şâmiye, (B. Said Nursi)
 • İs’âfü’r-Râğıbîn
 • İslâm’da İhya Hareketleri, (Ebu’l-Âlâ El-Mevdûdî)
 • Kastamonu Lahikası (B. Said Nursi)
 • Kitabü’l-Fiten
 • Kur’an-ı Kerim
 • Kütüb-i Sitte
 • Mehdi ve Deccal, (Şaban Döğen)
 • Mektûbât, (B. Said Nursi)
 • Münâzarat, (B. Said Nursi)
 • Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir zaman Âlametleri (İmam Şaranî)
 • Rahbavî, Kıyamet Alâmetleri
 • Ramuz El-Ehadis
 • Sahih-i Buhârî
 • Sahih-i Müslim
 • Son Şâhitler (Necmeddin Şahiner)
 • Sözler, (B. Said Nursi)
 • Sünen-i Ebu Davud
 • Şerhu’l-Makassıd
 • Şualar, (B. Said Nursi)
 • Tezkiretü’l-Kurtubî
 • Tılsımlar

Yazarlar:

 • Abdülbaki Çimiç
 • Ahmet Demirdöğmez
 • Atilla Yılmaz
 • Cevher İlhan
 • Halil Akgünler
 • Hasan Güneş
 • Hasan Şen
 • M. Ali Kaya
 • M. Latif Salihoğlu
 • Mehmet Çetin
 • Osman Koyuncu
 • Prof. Dr. Hamid Algar
 • Sami Cebeci
 • Süleyman Kösmene
 • Şaban Döğen
 • Şemseddin Çakır