mehdi
Sorularla Mehdi

Hz. Mehdi’nin şemaili nasıldır?

Hz. Mehdi’nin şemâiliyle ilgili değişik rivayetler vardır. Açık alınlı, ince burunla (Ebû Davud, Sünen: H. 2485.) yüzü yıldız gibi parıldayan (Ís’âfü’r-Râğıbîn, s. 46; et Havî, 2:66, 67.) iri gözlü, seyrek ve parlak dişli birisidir. Sağ yanağında yıldız gibi yüzünü aydınlatan bir işaret bulunmaktadır, esmer renkli, orta boylu ve kavis kaşlıdır. (Nuaym bin Hammad, Kitabü’I-Fiten, Varak: 52a.) Gözleri sürmelidir. (İs’afü’rRâğıbîn, s.146; Nuru’l-Ebsâr, s.187. )

Hz. Ali o­nun delikanlılık dönemine dikkat çekerek güzel bir delikanlı olduğunu anlatır. Güzel yüzlüdür o. Saçları omzuna kadar dökülmüş, yüzünün nuru başına ve saçlarının siyahına kadar yükselmiştir. (İkdü’d-Dürer, Varak: 11a.)

Hadislerde Hz. Mehdî’nin başına da dikkat çekilmiş, sünnet olan sarığı başından çıkarmayacağı bildirilmiştir. (et-Burhan, Varak: 81a; elHavî, 2:61, 62; İs’âfü’r-Rağıbîn, s. 148, 149.)

İlgili yazılar:

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*