Kıyamet Alametleri

Kıyamete giden yolda 15 önemli olay

Hazreti Ali radıyallahuanh anlatıyor:

“Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm (bir gün):

“Ümmetim on beş şeyi yapmaya başlayınca ona büyük belanın gelmesi vacip olur!” buyurmuşlardı. (Yanındakiler) “Ey Allah’ın Resûlü! Bunlar nelerdir?” diye sordular.

Aleyhissalâtu vesselâm saydı:

– Ganimet (yani milli servet, fakir fukaraya uğramadan sadece zengin ve mevki sahibi kimseler arasında) tedavül eden bir metâ haline gelirse,

– Emanet (edilen şeyleri emânet alan kimseler, sorumlu ve yetkililer, memurlar) ganimet (malı yerini tutup, yağmalayıp nefislerine helal) kıldıkları zaman,

– Zekat (ödemeyi ibadet bilmeyip bir angarya ve) ceza telakki ettikleri zaman.

– Kişi annesinin hukukuna riayet etmeyip, kadınına itaat ettiği;

– Babasından uzaklaşıp ahbabına yaklaştığı;

– Mescidlerde (rıza-yı ilâhi gözetmeyen husûmet, alış-veriş, eğlence ve siyâsiyâta vs. müteallik) sesler yükseldiği zaman.

– Kavme, onların en alçağı (erzel) reis olduğu;

– (Devlet otoritesinin yetersizliği sebebiyle tedhiş ve zulümle insanları sindiren zorba) kişiye zararı dokunmasın diye hürmet ettiği;

– (Çeşitli adlarla imal edilen) içkiler (serbestçe) içildiği;

– İpek (haram bilinmeyip erkekler tarafından) giyildiği;

– (San’at, bale, konser gibi çeşitli adlar altında; bar, gazino, dansing ve salonlarda ve hatta televizyon ve filim gibi çeşitli vasıtalarla yaygın şekilde) şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleri edinildiği;

– Bu ümmetin sonradan gelen nesilleri, önceden gelip geçenlere (çeşitli ithamlar ve bahanelerle) hakâret ettiği zaman artık kızıl rüzgarı, (zelzeleyi), yere batışı (hasfı) veya suret değiştirmeyi (meshi) (veya gökten taş yağmasını, (kazfi) bekleyin.”

Kütüb-ü Sitte Hadis Külliyatı, 5010 nolu hadis

İlgili yazılar:

Leave a Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*